top of page

Bogdan Živanović

Glavni Trener

Moj cilj je da pomognem ljudima da poboljšaju svoju snagu kondiciju kao i da promene svoje navike kako bi poboljšali kvalitet života. Sa CrossFit-om sam se prvi put susreo 2014 godine dok je to još uvek bio relativno mlad sport kako u svetu tako i kod nas, tako da sam imao priliku da iskusim CrossFit kulturu od samog početka i da gledam kako raste i ravija se.

Kao student Doktorskih studija na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja a takodje i sa brojnim završenim kursevima stalno nastojim da proširim svoje znanje kako bih što efikasnije i efektivnije uticao na promene kod pojedinca koje može izazvati fizičko vežbanje.

Zajedno sa ostalim članovima tima u CrossFitNS-u imam tačno definisan cilj a to je da poboljšam živote svih naših clanova koristeći fitnes kao katalizator. Na svaku osobu koja prodje kroz naša vrata gledam kao na priliku da pružimo obuku, obrazovanje I oharabrenje koje ima potencijal da transformiše živote na bolje.

Moj cilj je da pomognem ljudima da poboljšaju svoju snagu kondiciju kao i da promene svoje navike kako bi poboljšali kvalitet života. Sa CrossFit-om sam se prvi put susreo 2014 godine dok je to još uvek bio relativno mlad sport kako u svetu tako i kod nas, tako da sam imao priliku da iskusim CrossFit kulturu od samog početka i da gledam kako raste i ravija se.

Kao student Doktorskih studija na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja a takodje i sa brojnim završenim kursevima stalno nastojim da proširim svoje znanje kako bih što efikasnije i efektivnije uticao na promene kod pojedinca koje može izazvati fizičko vežbanje.

Zajedno sa ostalim članovima tima u CrossFitNS-u imam tačno definisan cilj a to je da poboljšam živote svih naših clanova koristeći fitnes kao katalizator. Na svaku osobu koja prodje kroz naša vrata gledam kao na priliku da pružimo obuku, obrazovanje I oharabrenje koje ima potencijal da transformiše živote na bolje.

Bogdan Živanović
bottom of page