RASPORED TERMINA

* U pojedinim mesecima u toku godine broj termina se smanjuje u skladu sa brojem prijavljenih ljudi po treminu

OD SADA MOŽEŠ DA PREUZMEŠ APLIKACIJU ZA ZAKAZIVANJE TRENINGA