top of page
  • CrossFit NS

06-01-17 Četvrtak


Od 10 prepoznatih fizičkih veština, preciznost je ta o kojoj se najmanje priča. Iako je vezana za svaki pokret koji možete zamisliti, često se nađe u senci drugih veština poput snage i brzine. Preciznost je prvenstveno postavljanje vašeg tela ili nekog predmeta tamo gde vi želite. Ovu neurološku adaptaciju poboljšavamo kroz ponavljanja i uvežbanje, koji konačno dovode do pozitivne promene u našem nervnom sistemu. Ako ste neprecizni u nekoj vežbi poput duplih preskoka vijače, vaše vreme izvođenja treninga će se produžiti. Ako se vaše vreme produži, vaš izdatak snage se smanjuje, kao i intenzitet treninga, a konačan ishod ili rezultat vašeg treninga je manji. Vežbanje preciznosti kod zahtevnijih vežbi će dovesti do povećane organske i neurološke promene u vašem telu.

 

Push Press 2RM

15 min AMRAP

10 KB Push Press, each hand

10 KBS

10 Goblet Squat 24/16 kg

Recent Posts

See All
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page