top of page
  • CrossFit NS

03-16-17 Četvrtak


Novi nagoveštaj Dave Castro-a za 17.4... Šta li može biti?

A u subotu (18.3.) kao i svake nedelje do sada nov duel. Ko će biti ovaj dvojac, saznaćete sutra...

 

Bear Complex 1 RM

5 RFT:

15 SDLHP 35/20 kh

15 Burpee Over the Bar/KB

EMOM: 10 Jumping Lunge

Recent Posts

See All
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page